Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Właścicielem marki Biblioteka Logistyka jest:

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI
Estkowskiego 6, 61-755 Poznań       
nr telefonu 61 850 47 69

Organizacja i monitorowanie procesów transportowych

Autorzy: M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Koliński, P. Andrzejczyk

Cena: 43,00 PLN

Opis:

Podręcznik pt. Organizacja i monitorowanie procesów transportowych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne treści nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.31 „Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych”.
Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.:
- organizować zadania transportowe,
- prawidłowo planować przewozy oraz budować ich harmonogramy,
- sporządzać dokumentację transportową, - oceniać jakość procesów transportowych,
- stosować międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.
Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki firm transportowych, dzięki którym uczniowie znajdą odpowiedź m.in. na pytania:
- jakie usługi może świadczyć spedytor,
- jakie przepisy regulują usługi transportowe,
- jakie systemy informatyczne wspomagają zarządzanie procesami transportowymi,
- na czym polega ustalanie ceny usług transportowych,
- na czym polega analiza efektywności przedsiębiorstw transportowych,
- jakie są miary i wskaźniki oceny efektywności procesów transportowych.

Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-63186-01-2
Objętość: 238 stron
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Spis treści:

Przedmowa
1. Procesy transportowe w działalności logistycznej
1.1. Transport – podstawowe wiadomości
1.2. Gałęzie transportu oraz jego podział
1.3. Charakterystyka działalności transportowej
1.4. Struktura procesu transportowego
1.5. Transport w łańcuchach dostaw
1.6. Znaczenie transportu w systemach logistycznych
1.7. Outsourcing usług transportowych
1.8. Aspekty ekologiczne w zarządzaniu transportem
1.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2. Infrastruktura transportu
2.1. Infrastruktura punktowa transportu samochodowego
2.2. Infrastruktura liniowa transportu samochodoweg
2.3. Infrastruktura punktowa transportu kolejowego
2.4. Infrastruktura liniowa transportu kolejowego
2.5. Infrastruktura punktowa transportu lotniczego
2.6. Infrastruktura liniowa transportu lotniczego
2.7. Infrastruktura punktowa transportu morskiego
2.8. Infrastruktura liniowa transportu morskiego
2.9. Infrastruktura punktowa transportu wodnego śródlądowego
2.10. Infrastruktura liniowa transportu wodnego śródlądowego
2.11. Infrastruktura punktowa transportu intermodalnego
2.12. Infrastruktura liniowa transportu intermodalnego
2.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3. Funkcjonowanie rynku transportowo-spedycyjnego
3.1. Spedycja – podstawowe wiadomości
3.2. Podział spedytorów
3.3. Etapy spedycji
3.4. Funkcjonowanie firmy spedycyjnej na rynku usług transportowych
3.5. Popyt na rynku usług transportowych
3.6. Podaż na rynku usług transportowych
3.7. Czynniki wpływające na podaż usług transportowych i spedycyjnych
3.8. Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym
3.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4. Przepisy prawne stosowane w działalności transportowo-spedycyjnej
4.1. Prawo w działalności transportowej
4.2. Prawo w działalności spedycyjnej
4.3. Świadczenie usług transportowych w świetle przepisów prawnych
4.4. Świadczenie usług spedycyjnych w świetle Kodeksu cywilnego
4.5. Formuły handlowe INCOTERMS®2010
4.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu
5.1. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu drogowego
5.2. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu kolejowego
5.3. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu wodnego
5.4. Podstawowe konwencje i ustawy dotyczące transportu lotniczego
5.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
6. Dokumenty transportowo-spedycyjne
6.1. Dokumenty transportowo-spedycyjne – podstawowe wiadomości
6.2. Podstawy opracowywania dokumentów transportowo-spedycyjnych
6.3. Dokumenty towarzyszące spedycji i ich obieg
6.3.1. Zapytanie ofertowe
6.3.2. Zlecenie spedycyjne
6.3.3. Instrukcja wysyłkowa
6.3.4. Umowa spedycji
6.4. Dokumenty transportowe
6.5. Dokumenty transportowe – transport drogowy
6.5.1. Krajowy samochodowy list przewozowy
6.5.2. Międzynarodowy samochodowy list przewozowy
6.6. Dokumenty transportowe – transport kolejowy
6.6.1. Krajowy kolejowy list przewozowy
6.6.2. List przewozowy CIM
6.6.3. List przewozowy SMGS
6.7. Dokumenty transportowe – transport wodny
6.7.1. Konosament (Bill of Lading)
6.8. Dokumenty transportowe – transport lotniczy
6.8.1. Lotniczy list przewozowy AWB (Air Waybill)
6.9. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
7. Przepływ informacji w procesach transportowych
7.1. Przepływ informacji w procesach transportowych – podstawowe wiadomości
7.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie procesami transportowymi
7.3. Giełdy transportowe i platformy logistyczne
7.4. Integracja przepływu informacji w procesach transportowych
7.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
8. Organizacja procesu transportowego
8.1. Organizowanie zadań transportowych – podstawowe wiadomości
8.2. Środki transportu i ich rola w organizacji procesów transportowych
8.3. Elementy procesu transportowego wpływające na czas dostawy
8.4. Planowanie przebiegu procesu transportowego
8.5. Planowanie zadań transportowych
8.6. Określanie przepustowości sieci transportowej
8.7. Kryteria wyboru środków transportu
8.8. Proste metody planowania procesów transportowych
8.8.1. Metoda kąta północno-zachodniego
8.8.2. Metoda minimalnego elementu macierzy
8.9. Modele transportowe
8.9.1. Model wahadłowy
8.9.2. Model wahadłowy ciągły
8.9.3. Model promienisty
8.9.4. Model obwodowy
8.9.5. Model sztafetowy
8.9.6. Przewozy tranzytowe
8.10. Planowanie i harmonogramowanie przewozów w praktyce
8.11. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
9. Ceny i taryfy w transporcie
9.1. Ceny usług transportowych – podstawowe wiadomości
9.2. Systemy taryfowe w transporcie
9.3. Ceny i taryfy w transporcie drogowym
9.4. Ceny i taryfy w transporcie kolejowym
9.5. Ceny i taryfy w transporcie lotniczym
9.6. Ceny i taryfy w transporcie morskim
9.7. Ceny i taryfy w transporcie intermodalnym
9.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
10. Efektywność procesów transportowych
10.1. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych – podstawowe wiadomości
10.2. Miary i wskaźniki oceny efektywności procesów transportowych
10.3. Analiza outsourcingu procesów transportowych
10.4. Analiza jakości procesów transportowych
10.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
Słowniczek podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim
Wykaz angielskojęzycznych skrótów i akronimów
Bibliografia

 

Zaloguj się by skomentować