logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Awaria tachografu cyfrowego a odpowiedzialność przewoźnika

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Podczas międzynarodowego przewozu towarów kierowca zauważył, że tachograf cyfrowy nie pracuje poprawnie i na wyświetlaczu pojawił się piktogram usterki wczytywania danych. Co w takiej sytuacji ma zrobić kierowca: czy ma zjechać do bazy przedsiębiorstwa, czy należy naprawić tachograf na drodze?

Odpowiedź eksperta: Kwestia postępowania kierowcy w przypadku wystąpienia awarii tachografu została unormowana w art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie (dalej rozporządzenie 165/2014).

Art. 37 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia 165/2014 wprowadza generalną zasadę, iż w razie awarii lub wadliwego działania tachografu przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest do jego naprawy przez zatwierdzonego instalatora lub zatwierdzony warsztat, tak szybko jak pozwalają na to okoliczności. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia 165/2014 jeżeli sprowadzenie pojazdu do bazy przedsiębiorstwa transportowego nie jest możliwe w ciągu tygodnia, licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania, wówczas naprawy dokonuje się w drodze.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należałoby jednoznacznie stwierdzić, iż kierowca może poruszać się do tygodnia licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania z uszkodzonym tachografem w przypadku gdy  jego sprowadzenie do bazy przedsiębiorstwa nie było w tym czasie możliwe. Oczywiście pojawia się pytanie: co należy rozumieć pod pojęciem niemożliwości sprowadzenia pojazdu z uszkodzonym tachografem do bazy przedsiębiorstwa celem jego naprawy? Czy w interpretacji tego przepisu powinniśmy iść w kierunku faktycznej niemożliwości dojechania z miejsca, w którym znajdował się pojazd podczas uszkodzenia lub wykrycia jego wadliwego działania czy raczej w kierunku ochrony nieprzerywania łańcucha dostaw w którym uczestniczy pojazd z uszkodzonym tachografem?

Poruszanie się z niesprawnym tachografem nakłada na kierowcę obowiązek ręcznego ewidencjonowania swojej aktywności. Zgodnie z art. 37 ust. 2 rozporządzenia 165/2014 w czasie gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie, kierowca zaznacza dane umożliwiające jego identyfikację (nazwisko, numer karty kierowcy lub numer prawa jazdy) wraz z podpisem, jak również informacje dotyczące różnych okresów, które nie były poprawnie rejestrowane lub drukowane przez tachograf: a) na wykresówce bądź wykresówkach; lub b) na tymczasowej wykresówce dołączanej do wykresówki lub karty kierowcy. W związku z powyższym kierowca na bieżąco powinien ewidencjonować swoją aktywność dokonując ręcznych zapisów na rewersie wydruku w przypadku tachografu cyfrowego lub rewersie wykresówki w przypadku tachografu analogowego (w miejscach przeznaczonych do manualnego wprowadzania aktywności).

W celu uniknięcia nieporozumień podczas kontroli należałoby również dopisać podstawę prawną, która stanowi o możliwość dokonywania ręcznych odpisów (na przykład art. 37 ust. 2 rozp. 165/2014).

Należy również zwrócić uwagę, iż nie można usprawiedliwiać błędnego operowania selektorem tachografu jego awarią. Takie działanie jest nieprawidłowe i w razie kontroli może prowadzić do nałożenia kary. W przypadku poruszania się kierowcy z uszkodzonym tachografem w razie niespełnienia warunków, o których była mowa powyżej zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,  l.p. 13.4. wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z niedziałającym lub niewłaściwie działającym urządzeniem rejestrującym lub cyfrowym urządzeniem rejestrującym po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem zagrożone jest karą 1000 złotych.

Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego, umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy zagrożone jest karą do 1000 złotych (100 złotych za każdy dzień).

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, l.p. 16 dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem powodującym hałas w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom zagrożone jest karą 2000 złotych.

Reasumując, w przedstawionej sytuacji kierowca może kontynuować jazdę z tachografem, który uległ awarii lub działa nieprawidłowo do tygodnia od dnia uszkodzenia lub dnia wykrycia wadliwego działania. Po tym okresie tachograf powinien zostać naprawiony w bazie przedsiębiorstwa albo na drodze – w przypadku, gdy niemożliwe było jego sprowadzenie do bazy przedsiębiorstwa. Jednocześnie należy pamiętać, że kierowca powinien dokonywać ręcznych zapisów swojej aktywności na rewersie wydruku.

Podstawa prawna:

 

Stan prawny publikacji (data): 2018-01-08

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2018 15:36
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Ekspansja Grupy Fracht w Afryce - operator uruchamia nowy oddział…

Ekspansja Grupy Fracht w Afryce - operator uruchamia nowy oddział w Egipcie

Grupa Fracht, globalny operator logistyczny dla przemysłu, wzmacnia swoją ofertę i rozszerza działalność na afrykańskim...

ID Logistics gotowy do uruchomienia nowego magazynu PepsiCo

ID Logistics gotowy do uruchomienia nowego magazynu PepsiCo

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, wzmacnia współpracę z...

Cyfryzacja dokumentacji celnej i metoda pojedynczego okna od 2021 roku

Cyfryzacja dokumentacji celnej i metoda pojedynczego okna od 2021 roku

Cyfryzacja dokumentacji ułatwia handel oraz zmniejsza koszty i pozwala zaoszczędzić cenny czas, jednak branża logistyczna...

Porad udzielają

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu PrawoiLogistyka.pl, prawnik i ekspert z zakresu Trade Compliance. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. 

Marta Matuszewska
Radca prawny, szkoleniowiec, dziennikarz, specjalizacje: prawo przewozowe, CMR, reklamacje w transporcie, prawo pracy.


Maurycy Kieruj
Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu. Od kilku lat współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów.
 

Beniamin Niedbalski
Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


 

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj