logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Czy pracownik z Ukrainy posiadający ukraińskie prawo jazdy może się nim posługiwać na terenie Polski? Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Firma inżynieryjna, działająca tylko na terenie Polski, zatrudnia przy pomocy firmy pośredniczącej pracowników z Ukrainy. Między innymi zatrudnia operatorów żurawi samojezdnych, którzy posiadają ukraińskie prawa jazdy. Czy mogą oni kierować pojazdami wymagającymi prawa jazdy kategorii "C" po drogach publicznych RP?

Odpowiedź eksperta: Aby móc w pełni odpowiedzieć na zadane pytania, należy wyjść od umowy międzynarodowej, jaką zarówno Polska, jak i Ukraina podpisały i implementowały do swojego porządku prawnego, tj. Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. Zgodnie z jej art. 41, odnoszącym się do ważności prawa jazdy, państwa będące stronami Konwencji uznają:

a) każde krajowe prawo jazdy, sporządzone w ich języku narodowym lub w jednym z ich języków narodowych, a jeżeli nie jest sporządzone w takim języku, to do którego jest dołączony uwierzytelniony przekład;
b) każde krajowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 6 do niniejszej konwencji;
c) każde międzynarodowe prawo jazdy zgodne z postanowieniami załącznika 7 do niniejszej konwencji, jako uprawniające na ich terytoriach do kierowania pojazdem, który należy do kategorii wymienionych w prawie jazdy, pod warunkiem że prawo jazdy jest nadal ważne, oraz że zostało wydane przez inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych albo przez stowarzyszenie upoważnione do tego przez tę inną Umawiającą się Stronę lub jeden z jej organów terenowych.

Oznacza to, że prawo jazdy, które uzyskał pracownik z Ukrainy jest uznawane na terenie Polski, ale pod pewnymi warunkami, które zostały bliżej przedstawione w polskiej Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 4 ustawy dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:

1. wydane w kraju:

a. prawo jazdy,
b. pozwolenie wojskowe,
c. międzynarodowe prawo jazdy;

2. wydane za granicą:

a. międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r.
b. krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
c. krajowe prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
d. krajowe prawo jazdy określone w umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

3. zagraniczny dokument wojskowy, określony w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jedynie w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu obcokrajowca. Oznacza to, że po okresie 6 miesięcy swojego pobytu pracownik z Ukrainy utraci ważność dokumentu stwierdzającego jego uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym na terenie RP. W przypadku kontroli policyjnej taki kierujący będzie traktowany jako sprawca wykroczenia z art. 95 Kodeksu wykroczeń tj. prowadzenia pojazdu bez wymaganych dokumentów. Zasada ta dotyczy obcokrajowców stale lub czasowo przebywających na terenie Polski.
Czy istnieje możliwość przedłużenia ważności prawa jazdy w Polsce? Tak. Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana zagranicznego prawa jazdy, na dokument wydany w Polsce. Wniosek taki można złożyć odpowiednio we właściwym urzędzie według miejsca zamieszkania obcokrajowca. W tym celu należy wypełnić właściwy wniosek, przygotować aktualne zdjęcie, posiadać aktualny paszport oraz dokument potwierdzający adres zameldowania (np. kartę pobytu). Nie można oczywiście zapomnieć o zagranicznym prawie jazdy. Cała procedura trwa około 10 dni roboczych i zapłacimy za nią około 100,50 zł.

Podstawa prawna:

Konwencja o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. 
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Stan prawny publikacji (data): 2019-07-28

Ostatnio zmieniany wtorek, 30 lipiec 2019 09:38
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Geis PL w nowej lokalizacji Grodzisk Mazowiecki

Geis PL w nowej lokalizacji Grodzisk Mazowiecki

Grupa Geis modernizuje i przenosi terminale dystrybucyjne w Bydgoszczy i Szczecinie, a w czwartym kwartale...

DSV finalizuje przejęcie Panalpiny

DSV finalizuje przejęcie Panalpiny

Wszystkie warunki i wymagania niezbędne do zamknięcia transakcji zostały spełnione. W ślad za ogłoszonym porozumieniem...

Awans Polki w Grupie JF Hillebrand i wzmocnienie pozycji w…

Awans Polki w Grupie JF Hillebrand i wzmocnienie pozycji w regionie wschodnim

Grupa JF Hillebrand, światowy operator logistyczny, specjalizujący się w obsłudze rynku alkoholi i napojów, stawia...

Porad udzielają

Anna Żurawiecka
Redaktor naczelna portalu PrawoiLogistyka.pl, prawnik i ekspert z zakresu Trade Compliance. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. 

Marta Matuszewska
Radca prawny, szkoleniowiec, dziennikarz, specjalizacje: prawo przewozowe, CMR, reklamacje w transporcie, prawo pracy.


Maurycy Kieruj
Radca prawny, absolwent studiów podyplomowych z zakresu controllingu. Od kilku lat współpracuje przy obsłudze prawnej dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej doradzając przy zawieraniu dobrych i bezpiecznych umów.
 

Beniamin Niedbalski
Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


 

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj