Zaloguj się

przedsięwzięcie

project

1. Konkretnie i jasno określone działania zmierzającedo osiągnięcia pewnego jednostkowego celu, które muszą być zrealizowane w założonym z góry czasie i w ramach określonego budżetu. Realizacja działań musi się odbywać zgodnie z regułami, które zostały sformułowane (wstępnie określone) na etapie definiowania celu przedsięwzięcia.
2. Unikatowy wyrób/system, który został zaprojektowany, wyprodukowany i/lub zainstalowany zgodnie z jednostkowym zamówieniem klienta.