Zaloguj się

przezbrojenie

change-over

Wszystkie czynności konieczne do przystosowania środków produkcji do wykonywania innego wyrobu i/lub procesu.