Zaloguj się

cykl przygotowania

preparatory time

Okres poprzedzający rozpoczęcie danej działalności, niezbędny do wykonania czynności przygotowawczych.