Zaloguj się

zakład

plant

Miejsce, w którym zlokalizowana jest produkcja. Kierownik zakładu odpowiada za jej przebieg. Decyzje strategiczne należą jednak do szczebla zarządu przedsiębiorstwa, który może być zlokalizowany w innym miejscu. Wyjątek od tej reguły stanowią przedsiębiorstwa jednozakładowe.