Zaloguj się

zapas

stock, inventory

Ilość dóbr z precyzyjnie określoną lokalizacją, wyrażonaw miarach ilościowych lub wartościowych. Dobra te mogą znajdować się np. w kanale dystrybucji, magazynie, produkcji czy kontroli.
Wyróżniamy następujące dające się fizycznie zidentyfikować kategorie zapasów:
a) według podejścia do zapasów w produkcji:
- zapas w rurociągu,
- zapas robót w toku;
b) według przeznaczenia zapasu:
- zapas końcowy,
- zapas wyprzedzający,
- zapas kompensacyjny,
- zapas na dociążenie,
- zapas konsygnacyjny,
- zapas obrotowy,
- zapas w partiach,
- zapas przestarzały,
- zapas resztkowy,
- zapas zabezpieczający,
- zapas sezonowy,
- zapas spekulacyjny,
- zapas strategiczny;
c) według zinwentaryzowanej wielkości zapasu:
- zapas dostępny,
- zapas zamknięcia,
- zapas efektywny,
- zapas na stanie,
- zapas wolny,
- zapas otwarcia,
- zapas fizyczny,
- zapas zadysponowany,
- różnica w zapasie wynikająca z niedoborów,
- zapas nadwyżkowy;
d) według normatywów zapasów:
- zapas bezpieczeństwa,
- zapas maksymalny,
- zapas minimalny,