Zaloguj się

możliwe do dostawy

available to promise

Nie przeznaczona na pokrycie konkretnych zamówień część zaplanowanej produkcji wyrobów finalnych. Jej wielkość obliczana jest na podstawie głównego harmonogramu produkcji. Wielkość tę planuje się dla pokrycia przewidywanych zamówień, które napłyną w trakcie realizacji głównego harmonogramu produkcji. Zob. główny harmonogram produkcji.