Zaloguj się

planowanie

planning

Sposób regulacji przebiegu i koordynowania działań w czasie oraz procedura i środki, za pomocą których te działania zostaną przeprowadzone, użyte dla uzyskania pewności, że działania te przebiegać będą w sposób optymalny, umożliwiając maksymalnie skuteczne osiągnięcie celów planowania.