Zaloguj się

planowanie zapotrzebowania materiałowego

Material Requirements Planning

1. Zbiór technik wykorzystujących strukturę wyrobu,harmonogram główny, dane
o zapasach, wielkościach partii dostawy oraz cyklach dostawy do opracowania harmonogramu zapotrzebowania materiałowego. Metoda planowania zapotrzebowania materiałowego uważana jest za najlepszy obecnie sposób zapewnienia terminowej realizacji zamówień. Stosowana jest zwykle z wykorzystaniem wspomagania informatycznego.
2. W planowaniu i sterowaniu zapasami: podejście do planowania i sterowania zapasami oparte na dwóch działaniach logicznych:
- symulacji przyszłej wielkości zapasów przeprowadzonej na podstawie stanu bieżącego i prognozowanego popytu lub planowanych zmian stanu zapasów;
- obliczeniu zapotrzebowania na materiały i wyroby na niższym poziomie na podstawie struktury wyrobu.
Oba te działania powtarzane są na każdym poziomie złożoności wyrobu. W ten sposób całkowite zapotrzebowanie materiałowe określane jest na podstawie popytu na wyroby finalne.
Innym podejściem do planowania i sterowania zapasami jest technika znana jako "system zamawiania". Zob. harmonogram główny, struktura wyrobu, system zamawiania.