Zaloguj się

poziom

level

1. Konkretny stopień złożoności wyrobu.
2. Miejsce, jakie zajmuje jednostka organizacyjna w stosunku do innych jednostek tej samej organizacji.
3. Przeciętna ilość dóbr przepływająca w określonym okresie w ramach konkretnego strumienia dóbr lub przeciętna wielkość utrzymywanego zapasu.