logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
potencjał przekraczający zapotrzebowanie

overcapacity

Sytuacja i/lub zakres, w jakim dysponowany potencjał przekracza obciążenie. Sytuacja taka może być stworzona celowo, np. dla zachowania elastyczności lub w przewidywaniu wzrostu obciążeń w przyszłych okresach.
potencjał rezerwowy

safety capacity

Nadwyżka potencjału utworzona celowo, np. w celu zabezpieczenia się przed skutkami nagłego wzrostu popytu. Zasoby tworzące potencjał rezerwowy są z zasady wyłączane z bieżącej eksploatacji.
Wymagany potencjał

required capacity

Sumaryczna wielkość potencjału konieczna do wykonania określonego wyrobu (suma koniecznego potencjału wszystkich wymaganych zasobów). Wyrażana najczęściej w miarach naturalnych (godziny normowane, metry kwadratowe), czasem wartościowo.
potencjał wyliczony

rated capacity

Wielkość określona w wyniku wyliczenia potencjału. Zob. wyliczenie potencjału.
potencjał produkcyjny

production capacity

Wielkość zasobów, jakie mogą być w danym okresie wykorzystane do produkcji wyrobów.
potencjał bezpieczeństwa

safety capacity

Planowanie albo rezerwowanie nadmiaru siły roboczej i/lub urządzeń ponad znane zapotrzebowanie, w celu zaspokojenia nieoczekiwanego popytu.
potencjał

capacity

1. Wielkość zdolności jednostki zasobu, jednostki produkcyjnej, środka transportu czy instalacji do realizacji określonych zadań przy normalnym poziomie obciążenia, odniesiona do jednostki czasu. Możliwości produkcyjne.
2. Ilość wyrobów, jakie mogą być składowane w określonym magazynie lub załadowane na określony środek transportu w danym momencie. Chwilowa pojemność/ładowność.
dysponowany potencjał

available capacity

Część potencjału danego rodzaju zasobu (maszyny, środka transportu, magazynu) możliwa do wykorzystania w danym momencie.
dostępny potencjał

demonstrated capacity

Wielkość potencjału wyliczona na podstawie faktycznej wydajności, najczęściej jako iloczyn liczby wykonanych w danym okresie wyrobów i ich faktycznej pracochłonności.
symulacja potencjału

capacity simulation

Technika służąca do określania, czy potencjał jest wystarczający do realizacji opracowanego planu produkcji przed jego zatwierdzeniem i przyjęciem do realizacji. Opiera się zwykle na analizie potencjału wybranych zasobów. Zob. planowanie zapotrzebowania potencjału.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj