Zaloguj się

TNT inwestuje w ekologię

Liczba elektrycznych ciężarówek we flocie TNT Express przekroczyła 100 pojazdów. Samochody wykorzystywane są w działalności operacyjnej firmy na trzech kontynentach: w Europie, Azji i Australii. To największa flota pojazdów elektrycznych na świecie.

Szacuje się, że branża transportowa generuje 18 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. Dlatego TNT Express wprowadziło program "Planet Me", którego celem jest ograniczanie emisji CO2, m.in. poprzez zastąpienie elektrycznymi pojazdami ciężarówek z silnikami diesla.

Znaczną część "zielonej floty" TNT stanowią 7,5 tonowe ciężarówki marki Newton, zasilane bateriami. Samochody są przyjazne dla środowiska - nie emitują dwutlenku węgla. TNT stopniowo zastępuje nimi pojazdy z silnikiem diesla w Wielkiej Brytanii - zakończenie procesu zaplanowano za 15 miesięcy. Wg danych TNT, pozwoli to zapobiec emisji 1 299 000 kg CO2 do atmosfery. W Turcji firma włączyła do floty model Hondy z silnikiem hybrydowym, zaś we Włoszech - hybrydowe ciężarówki Iveco. W Australii wprowadzono pojazdy hybrydowe, które - w porównaniu z ciężarówkami z silnikiem diesla - emitują do atmosfery mniej CO2 (o 14 proc.) oraz podtlenku azotu (o 50 proc.). W innych państwach, m.in. Holandii, Indiach i Niemczech, firma testuje pojazdy napędzane biopaliwami, gazem biologicznym oraz wodorem. Obecnie TNT przygotowuje programy pilotażowe w kolejnych państwach.

­- Dzisiaj samochody operacyjne TNT w Polsce to co najmniej standard Euro3, a duży procent - Euro4: oznacza to mniejsze zużycie paliwa i ograniczenie emisji szkodliwych związków - mówi Urszula Klimczak, Business Excellence Manager, TNT Express Poland. - Taki stan floty operacyjnej mogliśmy uzyskać stawiając sobie i naszym podwykonawcom cele dotyczące ochrony środowiska w latach 2007 i 2008; cele środowiskowe w kolejnych latach będą dotyczyły wykorzystywania i promowania w Polsce nowych technologii przyjaznych dla środowiska. Tymczasem koncentrujemy się na innych proekologicznych inicjatywach - m.in. przeprojektowujemy nasze procesy operacyjne w taki sposób, aby doprowadzić do jak najmniejszego zużycia papieru. Tylko w 2007 roku ograniczyliśmy zużycie papieru ksero o ponad 30 % w przeliczeniu na 1 etat pracowniczy (plan 2007 zakładał tylko 10%!). Aby wyprodukować tonę papieru potrzeba 14 drzew! Dlatego w TNT jeśli już drukujemy dokumenty, to dwustronnie, a częściowo zadrukowany papier wykorzystujemy np. do notatek. Każda zużyta kartka trafia na makulaturę, a uzyskane pieniądze przekazujemy fundacji Gaja na ratowanie koni.

Celem TNT jest promowanie postaw prośrodowiskowych w szerszej skali niż działalność firmy. Z tą myślą powstał program "Planet me", który definiuje strategię TNT nie tylko w obszarach operacyjnych (m.in. transportu lotniczego i drogowego, infrastruktury magazynowej, podróży służbowych) - firma zachęca swoich pracowników i ich rodziny do proekologicznych zachowań w miejscu pracy i poza nią.

Działania TNT docenili już eksperci, przyznając firmie pierwsze miejsce w Dow Jones Sustainability Index (DJSI) - światowym rankingu efektywności zarządzania, obejmującym wiodące korporacje świata, bazujące na modelu zrównoważonego rozwoju. Firma otrzymała wysokie noty we wszystkich kategoriach, w tym zarządzania środowiskowego.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 05 sierpień 2008 15:34
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe