Zaloguj się

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - trwają konsultacje społeczne

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka
Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - trwają konsultacje społeczne Fot. Pixabay

Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, których celem jest określenie ram realizacji przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego Polski, w tym wyznaczenie korytarzy drogowych i kolejowych związanych z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Studium powstało w ramach przygotowań spółki CPK do projektu i budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy. Łączą one poszczególne regiony kraju z CPK i między sobą.
Od 10 lutego na stronie internetowej CPK można zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji nowego portu lotniczego. Zebranie jak najwięcej opinii, uwag i wniosków dotyczących Studium pozwoli udoskonalić dokument oraz ułatwi optymalizację prac studialno-projektowych, które będą prowadzone na kolejnych etapach.
Uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać opinie do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg oraz do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych. Dokument SSL nie obejmuje aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć, terminów ich realizacji ani nakładów. Szczegółowe analizy w tym zakresie wykonywane będą w ramach opracowań koncepcyjnych dla poszczególnych inwestycji.
Konsultacje potrwają do 10 marca br. Formularz znajduje się na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Uwagi można też przesłać pocztą lub zostawić w siedzibie CPK.

Źródło: Centralny Port Komunikacyjny

O CPK czytaj także:
- Nowe linie kolejowe do CPK. W lutym ruszają ogólnopolskie konsultacje

Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 luty 2020 12:46
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe