Zaloguj się

Magazyny zabiegają o ekologiczne certyfikaty

Ekologistyka powoli staje się standardem. Ponad 80% najemców powierzchni magazynowych pyta o proekologiczne rozwiązania w magazynach, a 16% magazynów w Polsce posiada ekologiczny certyfikat. Najnowszy raport "Industrial Goes Green", opracowany przez analityków Cushman & Wakefield, przybliża ekologiczną rzeczywistość w logistyce.

W ciągu ostatnich sześciu lat zasoby powierzchni magazynowej w Polsce podwoiły się, a już wkrótce przekroczą 20 mln m kw., co będzie stanowić ponad 50% całkowitej podaży w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej - wskazują dane firmy Cushman & Wakefield. Istotne jest również to, że wraz z zapotrzebowaniem na powierzchnie magazynowe rośnie też świadomość ekologiczna.

- Nowe magazyny i fabryki coraz wyraźniej wpisują się w trend rozwoju zrównoważonego budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Obecnie temat rozwiązań proekologicznych pojawia się w przypadku każdego dużego projektu magazynowego realizowanego w formule "pre-let" i jest zwykle szczegółowo omawiany i opracowywany jeszcze na etapie negocjowania kontraktu - mówi Joanna Sinkiewicz, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.

Ważne ekocertyfikaty
Ekologiczność magazynu można udowodnić, starając się o certyfikaty BREEAM lub LEED potwierdzające, że budynek został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

- Podobnie jak ma to miejsce w przypadku biurowców - certyfikacja ekologiczna budynków magazynowych i przemysłowych systematycznie staje się w Polsce rynkowym standardem. Zarówno najemcy, jak i właściciele obiektów magazynowych i przemysłowych coraz częściej dostrzegają pozytywne aspekty związane z procedurą weryfikacji ekologicznej. To jeden z najistotniejszych trendów na rynku nieruchomości przemysłowych w ostatnim roku - twierdzi Ryszard Gwóźdź, Senior Technical Manager w Cushman & Wakefield.

Z danych firmy Cushman & Wakefield wynika, że całkowita liczba obiektów certyfikowanych w Polsce wynosi 139, co stanowi 16% wszystkich budynków magazynowych w kraju1. Powierzchnia tych inwestycji to z kolei 3,8 mln m kw., czyli 19% całkowitych zasobów magazynowych w Polsce. Pod względem liczby certyfikowanych obiektów przeznaczonych na wynajem najlepiej wypada województwo śląskie, które ma 34 ekomagazyny. W województwie mazowieckim znajduje się 30 certyfikowanych magazynów, natomiast w województwie dolnośląskim 22. Całkiem dobrze wygląda to w województwach: łódzkim (16), pomorskim (13) oraz wielkopolskim (10). W pozostałych regionach liczba ta nie przekracza 4. Jak dotąd, najlepsze obiekty w Polsce uzyskały ocenę "Excellent" w systemie BREEAM - są to dwa budynki CTPark Opole oraz Tetra Park w Tomaszkowie.

Opłacalność ekologii
Pytanie o koszty inwestycji w ekologię oraz jej korzyści zadają zarówno deweloperzy, jak i najemcy. Eksperci firmy Cushman & Wakefield przekonują, że w wielu przypadkach takie rozwiązania przynoszą realne korzyści, także finansowe.

- Inwestorzy poszukujący najlepszych obiektów logistycznych będą w przyszłości w coraz większym stopniu zwracać uwagę na jakość portfeli logistycznych, mierzoną między innymi właściwą charakterystyką energetyczną budynków i potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami. Stosowanie rozwiązań ekologicznych w budownictwie będzie zatem coraz częściej postrzegane jako element przyczyniający się do osiągania przewagi konkurencyjnej na kilku płaszczyznach funkcjonowania rynku, począwszy od większego zainteresowania najemców i wzrostu zaangażowania deweloperów, na preferencjach funduszy inwestycyjnych skończywszy - mówi Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Cushman & Wakefield.

Technologie przyszłości
Raport "Industrial Goes Green" zawiera wiele cennych wskazówek dla firm, które są zainteresowane wprowadzaniem ekologicznych technologii w swoich magazynach. Autorzy przedstawili w nim wyniki swojego pionierskiego, kompleksowego badania rynku powierzchni magazynowych pod kątem stosowanych rozwiązań ekologicznych w budynkach przemysłowych. Do udziału w badaniu zaproszono wszystkich czołowych deweloperów magazynowych działających w Polsce. Analizie poddano takie zagadnienia, jak: stosowanie odzysku ciepła ze sprężarek powietrza, oświetlenia LED, fotowoltaika, gruntowe wymienniki ciepła, pompy ciepła, destratyfikatory powietrza, izolacyjność ścian i dachów. Sprawdzono także wykorzystanie wody szarej oraz CO2 jako czynnika chłodniczego, a także użycie wody opadowej. Analiza i wyniki badania zostały wzbogacone przykładami praktycznego zastosowania rozwiązań ekologicznych w magazynach w Polsce.

1 Na podstawie danych Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).

Fragmenty raportu są dostępne na tym portalu.

Źródło: Cushman & Wakefield

O ekologistyce czytaj także:
- Podwójne EKO w Prologis - ekologia i ekonomia
- Ekologiczna chłodnia Żabki już działa
- Czy w magazynie można zaoszczędzić wodę?

Ostatnio zmieniany w sobota, 03 październik 2020 10:26
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe