Zaloguj się

Alstom sfinalizował proces przejęcia Bombardier Transportation

Alstom sfinalizował proces przejęcia Bombardier Transportation Fot. Pixabay

W ostatnich dniach stycznia firma Alstom ogłosiła zakończenie procesu przejęcia Bombardier Transportation. Z jasną strategią Alstom in Motion i solidnymi podstawami operacyjnymi, przejęcie Bombardier Transportation pozwoli Alstom na wzmocnienie pozycji lidera na rozwijającym się rynku zrównoważonej mobilności dzięki zwiększonej obecności w wielu regionach geograficznych. Przejęcie pozwoli też na integrację kolejnych rozwiązań i zasobów, aby koncern Alstom mógł jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby Klientów na całym świecie.

Powiększona grupa charakteryzuje się łącznym portfelem zamówień o wartości 71,1 mld euro, zatrudnia 75 000 osób w 70 krajach na całym świecie. Grupa posiada unikalne możliwości badawczo-rozwojowe, jak również kompletne portfolio produktów i rozwiązań.

- Jesteśmy dziś świadkami wyjątkowej chwili w historii Alstom i sektora mobilności na całym świecie. Powstał właśnie nowy globalny lider, którego działalność koncentruje się na inteligentnej, zrównoważonej mobilności. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, cały świat musi zaangażować się w głębokie przemiany środowiskowe i społeczne, by móc sprostać wielkim wyzwaniom urbanizacji, równych szans rozwoju gospodarczego i zmian klimatycznych. Transport, niezbędny dla życia zawodowego i społecznego, a zarazem wywierający ogromny wpływ na środowisko, znajduje się w ścisłym centrum tej transformacji. Naszym zadaniem, wraz z 75 tysiącami osób zatrudnionych obecnie w Alstom, jest przekształcenie unikatowego zestawu zasobów powstałych dzięki tej transakcji w czynnik umożliwiający niezbędną transformację. Naszym zadaniem jest wprowadzanie w życie innowacji, dzięki którym będziemy mogli sprostać tak ekstremalnym wyzwaniom. Naszą rolą jest też zapewnienie ludziom na całym świecie, zarówno podróżującym na spotkanie z bliskimi jak i tym udającym się do pracy, dostępu do takiej samej jakości usług i takiej samej efektywności transportu - przy jednoczesnej dbałości o naszą planetę - podkreślił Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny Alstom.

Nowy globalny lider inteligentnej, zrównoważonej mobilności
Rynek kolejowy wspierają podstawowe czynniki wzrostu, takie jak przyspieszona urbanizacja, strategie inwestycji publicznych oraz ogólnoświatowe dążenie do ekologicznej i cyfrowej transformacji systemów transportowych. Pomimo pandemii najnowsze prognozy wyraźnie potwierdzają, że rozwój zrównoważonej mobilności (a w szczególności kolei) jest priorytetem długoterminowym. Oczekuje się, że rynek produkcji kolejowej będzie rósł do 2025 roku w tempie 2,3% skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR).

Zwiększony światowy zasięg wykorzystujący komplementarność obu grup
Grupa dysponować będzie unikalnym zasięgiem handlowym na całym świecie dzięki komplementarności obu organizacji. Grupa Alstom miała już ugruntowaną bazę klientów we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej i Brazylii, natomiast Bombardier Transportation zapewni dostęp do klientów na innych strategicznych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, kraje nordyckie, Chiny i Ameryka Północna. Grupa będzie miała teraz szczególnie atrakcyjne możliwości w Europie i Ameryce Północnej, które odpowiadają za ok. 75% rynku dostępnego dla producentów OEM.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, siedziba główna Alstom na Amerykę Północną i Południową mieścić się będzie w Montréalu (w prowincji Québec). Kanadyjskie biuro kierować będzie wszystkimi operacjami w tym regionie, a także utworzy projektowo-inżynieryjne centrum kompetencyjne, które bazować będzie na ugruntowanych atutach prowincji Québec w zakresie innowacji i zrównoważonej mobilności.

Pełna oferta produktów i rozwiązań dla kolejnictwa - wzmocnione linie produktowe
Grupa oferować będzie operatorom i dostawcom sieci produkty i rozwiązania w całym łańcuchu wartości. Dzięki przejęciu spółki Bombardier Transportation Alstom dysponować będzie najpełniejszą ofertą na potrzeby kolejnictwa na całym świecie. W zakresie taboru kolejowego oferta obejmie produkty zarówno na potrzeby kolei lekkiej, jak i kolei dużych prędkości. W szerokim portfolio propozycji handlowych znajdą się też nowe produkty strategiczne, takie jak mała kolej automatyczna (people mover) i monorail.

Zrównoważony ślad środowiskowy przy jednoczesnej obsłudze klientów na całym świecie
Grupa będzie mieć dostęp do dalszych strategicznych przemysłowych mocy przerobowych o konkurencyjnym zasięgu - zarówno na rynkach dojrzałych, takich jak Europa Zachodnia, Ameryka Północna i Australia, jak i na rynkach rozwijających się (w tym w Europie Wschodniej, Meksyku i Indiach). Spółka Bombardier Transportation wnosi do Grupy centra wiedzy specjalistycznej dla lokomotyw i wózków w Niemczech, monorail i małej kolei automatycznej w Kanadzie, pociągów podmiejskich i regionalnych we Francji i Wielkiej Brytanii, trakcji w Szwecji, jak również centra inżynieryjne w krajach atrakcyjnych z perspektywy kosztowej (Tajlandia). Spółka Bombardier Transportation wnosi również do zasobów Grupy siedem stabilnie ugruntowanych spółek joint-venture w Chinach. Dzięki tym strategicznym uzupełnieniom już zdywersyfikowanej działalności Alstom, powiększona Grupa zagwarantuje sobie dostęp do eksperckiej wiedzy przemysłowej i jeszcze bardziej zbliży się do swoich klientów.

Kolej to zmotoryzowany środek transportu o najniższej emisji CO2. Dlatego Grupa, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, skoncentruje się na dekarbonizacji rozwiązań z zakresu mobilności. Alstom potwierdza swoje zobowiązanie na rzecz wywierania pozytywnego wpływu na społeczności, w których prowadzi swoją działalność, jak również do zapewnienia pracownikom najlepszego środowiska pracy i najlepszych doświadczeń, a także do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych.
Alstom będzie dążyć do sfinalizowania zbycia niektórych aktywów połączonej Grupy zgodnie ze zobowiązaniami opisanymi w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej z dn. 31 lipca 2020 roku. Proces dywestycji przebiegnie z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów - w porozumieniu z organizacjami pracowniczymi.

Źródło: Alstom

O innych przejęciach firm czytaj także:
- PKN ORLEN przejmuje akcje RUCHu
- GEODIS ogłasza przejęcie PEKAES
- Kolejne zmiany na rynku KEP - Abris kupuje Apaczkę

Ostatnio zmieniany w wtorek, 02 luty 2021 10:54
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe