Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Port morski jako centrum logistyczne w międzynarodowych łańcuchach dostaw

Według definicji przyjętej przez Unię Europejską, za port uważane jest miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek i rozładunek, a pasażerom wejście na/lub zejście z pokładu statku. Zgodnie ze współczesną definicją, port morski stanowi: "logistyczny i gospodarczy węzeł w systemie transportu globalnego o silnym morskim charakterze, w którym koncentruje się funkcjonalnie i przestrzennie różnorodna działalność bezpośrednio lub pośrednio związana z łańcuchami logistycznymi, których częścią pozostają lądowo-morskie łańcuchy transportowe".

Znaczenie żeglugi morskiej dla sprawności funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw

Transport morski jako część gospodarki wydaje się od lat być niedoceniana, szczególnie w polskich warunkach. Nierzadko również mylnie postrzega się transport morski jako wąską branżę zajmującą się wyłącznie przewozem drogą morską. Tymczasem transport morski to zarówno cały sektor żeglugi morskiej, armatorzy i operatorzy morscy świadczący usługi przewozowe, porty morskie oraz inna działalność gospodarcza wykonywana w tym obszarze.

Logistyka morska

Rozwój logistyki spowodował między innymi zmiany w organizacji portów morskich. Pierwotnie logistyka oznaczała fizyczną sieć transportu i dystrybucji towarów. Obecnie jest to optymalizacja wszystkich działań zapewniających dostawę towarów za pośrednictwem łańcucha transportowego od nadawcy do odbiorcy.

Deepwater Container Terminal w Gdańsku w globalnych łańcuchach dostaw

Globalizacja gospodarki światowej stała się jednym z czynników stymulujących rozwój globalnych łańcuchów dostaw. Stały wzrost importu towarów państw europejskich i USA z Chin i innych krajów azjatyckich jak Korea Południowa, Tajwan, Japonia, Singapur, a w ostatnim okresie również Indie, spowodowały zmiany w strukturze towarowej i geograficznej handlu światowego.

Polskie porty szansą dla słowackiego eksportu

Dzień po polsko-słowackim forum gospodarczym w Bratysławie, Bałtycki Terminal Kontenerowy zaprosił miejscowych przedsiębiorców do rozmowy o perspektywach, jakie otwiera rozwój korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk i korzyściach jakie mogą osiągnąć korzystając z polskich portów morskich.

Kuehne + Nagel zarządza projektem dla CEMTEC

Firma CEMTEC, specjalizująca się w technologii cementowej i wydobywczej, przekazała Kuehne + Nagel transport z czterech kontynentów do Rosji. W najbliższym czasie planowane są transporty z Enns i Linz (AT), a także z Azji, Australii oraz Afryki Południowej do Magadanu w Rosji.