Zaloguj się

Czy przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń uniemożliwia dochodzenie odszkodowania?

Do odbiorcy dotarła przesyłka z Gdańska, zawierająca zamówione elementy do jednej z maszyn. Przed zamontowaniem przesłanej części okazało się, że opakowanie, w którym nadeszła przesyłka jest rozdarte. Jednocześnie uszkodzona została zamówiona część. Po rozmowach z pracownikami okazało się, że osoba, która odpowiadała za przyjmowanie takich przesyłek popełniła błąd i podczas odbierania przesyłki od kuriera nie sprawdziła stanu zamówionego towaru. Czy w tej sytuacji jest jeszcze możliwość uzyskania odszkodowania?


Odpowiedź eksperta: Co prawda w pytaniu nie ma wielu szczegółów, ale nawet w oparciu o takie informacje można spróbować na nie odpowiedzieć. Można się domyślać, że skoro wskazany element maszyny zamawiany był z Gdańska, to w przedstawionej sprawie zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Trzeba jasno wskazać, że w praktyce dokładne sprawdzenie przesyłki to jeden z podstawowych obowiązków osoby, która w danej firmie odpowiada za te sprawy. Zgodnie z przepisami Prawa przewozowego przyjęcie przesyłki przez uprawnionego pracownika bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie prawa do odszkodowania za uszkodzenia w przesyłanym towarze. Od tej zasady występują jednak istotne wyjątki. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń będzie dawało szansę na dochodzenie odszkodowania jeśli:

1)    szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
2)    zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
3)    ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
4)    szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Z opisanej sytuacji wynika, że raczej pewnym jest, że nie będzie można zastosować pierwszego i ostatniego punktu. Niestety udowodnienie, że w sprawie zaniechano stwierdzenia uszkodzenia w protokole z winy przewoźnika lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika też może okazać się niemożliwe. Pamiętać trzeba, że udowodnienie, że wskazane powyżej okoliczności miały miejsce spoczywa na odbiorcy przesyłki, ponieważ to on chce oprzeć na tym określone skutki prawne (dochodzenie odszkodowania).

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 06 czerwiec 2016 15:06
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe