Zaloguj się

Legalizacja dokumentów i sprzedaż towarów w Uzbekistanie

Polecamy! Legalizacja dokumentów i sprzedaż towarów w Uzbekistanie

Firma produkcyjna rozpoczęła sprzedaż towarów z Polski do klienta w Uzbekistanie. Sprzedaż towaru firmy jest dokonywana przez spółkę brytyjską, która jest także faktycznym właścicielem towaru produkowanego przez wspomniana firmę, natomiast sama dostawa dokonywana jest z magazynu dystrybucyjnego w Polsce. Przy pierwszej dostawie reprezentująca firmę agencja celna wystawiła deklarację eksportową wraz z Certyfikatem pochodzenia. Towar jednak nie został odprawiony ze względu na brak dodatkowych dokumentów sprzedażowych, wymaganych przez urząd celny w Uzbekistanie: faktury i tzw. "delivery note", zalegalizowanych przez właściwą izbę handlową. Na czym polega legalizacja dokumentów oraz gdzie i w jakiej instytucji powinno się ją dokonać?

Odpowiedź eksperta: Może się zdarzyć, że partner zagraniczny, z którym rozpoczęliśmy współpracę, będzie wymagał zalegalizowania dokumentu handlowego, aby mogło dojść do transakcji sprzedaży i aby mógł on bez problemu odprawić zakupiony towar w swoim kraju. Usługą legalizacji mogą zostać objęte różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym. Mogą być to dokumenty handlowe, jak faktura, WZ, czy świadectwa i zaświadczenia urzędów państwowych oraz samorządowych. Najczęściej pojawia się konieczność legalizowania dokumentów przez ministerstwa, izby handlowe, czy właściwe ambasady.
   

W powyższej sytuacji podmiotem sprzedającym jest spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, która dla celów celno-podatkowych zarejestrowana jest jako płatnik podatku od towarów i usług, tj. posiada polski nr VAT. Oznacza to, że, w przypadku, gdy klient wymaga zalegalizowania faktury, czy innych dokumentów handlowych, właściwą izbą handlową powinna być izba w Wielkiej Brytanii. Jedną z instytucji, która jest upoważniona do legalizowania dokumentów handlowych jest HMRC (tj. Her Majesty's Revenue and Customs), czyli Brytyjski Urząd Celno-Podatkowy. Dopuszcza on legalizację, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:


- Przedsiębiorca jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii;
- Dokumenty handlowe zostały wystawione przez firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii;
- Przedsiębiorca dostarczy właściwe dokumenty rejestracyjne lub właściwy numer rejestrowy firmy;
- Złoży właściwy wniosek o legalizację dokumentów handlowych;
- Dostarczy dokumenty elektronicznie do Wydziału Legalizacji HMRC;
- Opłaci wniosek elektronicznie.


Dodatkowym wymogiem w przypadku faktury sprzedażowej jak i WZ będzie potwierdzenie tego dokumentu z oryginałem przez właściwego prawnika czy notariusza, który posiada uprawnienia do wykonywania tego zawodu zdobyte w Wielkiej Brytanii. Spełniając te wymogi dokumenty będą mogły zostać zalegalizowane bez zbędnych problemów, a po ich dostarczeniu klientowi umożliwią mu odprawienie przesyłki w Uzbekistanie, a tym samym sprzedaż zakupionych towarów jego rodzimym klientom. Jeśli chodzi o czas legalizacji, to cały proces powinien zająć ok. 5 - 10 dni łącznie.

Źródło informacji:

Stan prawny publikacji (data): 2018-09-09

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 08 październik 2018 12:13
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe