Zaloguj się

proces technologiczny

operation sequence, routing

Ciąg operacji, którym jest poddawany wyrób w procesie produkcji.
Strony internetowe