Zaloguj się

prognoza

forecast

Oparty na naukowych podstawach, weryfikowalny empirycznie sąd o przewidywalnym kształtowaniu się zjawisk i procesów w przyszłości.
Zobacz też:
Strony internetowe