Zaloguj się

sterowanie

control

Opracowywanie procedur, według których odbywać się ma proces sterowany, rejestracja jego przebiegu, gromadzenie i analiza danych oraz inicjowanie lub podejmowanie działań korekcyjnych. Także wprowadzanie zmian w procedurach na podstawie zebranych danych.