Zaloguj się

system

system

1. Zbiór elementów oraz relacji, jakie między nimiwystępują, wchodzący na określonych zasadach w interakcję ze środowiskiem, z którego został wyodrębniony.
System może być:
- procesem realizowanym według określonych zasad;
- zbiorem zasad, według którego realizuje się określoną klasę podobnych procesów;
- zespołem urządzeń i środków technicznych służących do realizacji określonych procesów.
2. Zbiór wyrobów i/lub ich elementów funkcjonujący jako całość. W pewnych granicach systemy tej kategorii mogą być poszerzane, a ich elementy zastępowane przez inne. Wymaga to kontroli połączeń elementów systemu i wzajemnego dostosowania jego elementów.