Zaloguj się

czas wykonania

process time, residence time

Czas, w jakim materiał podlega przetwarzaniu na stanowisku.