Zaloguj się

jednostka organizacyjna

organizational unit

Część organizacji (przedsiębiorstwa) wyodrębniona w celu realizacji określonych zadań.