Zaloguj się

konosament

bill of loading - B/L

Dokument stwierdzający fakt zawarcia umowy przewozumorskiego i przejęcia lub załadowania towaru przez przewoźnika, w którym to dokumencie ten ostatni zobowiązuje się dostarczyć towar po jego okazaniu. Zobowiązanie to wyraża zawarta w konosamencie klauzula mówiąca o podjęciu się przez przewoźnika dostarczenia towaru wskazanej osobie lub okazicielowi konosamentu.
Dokument ten spełnia następujące funkcje:
1. Pokwitowanie przyjęcia towaru, podpisanego przez upoważnioną osobę, reprezentującą przewoźników.
2. Zaświadczenie o posiadanym prawie własności do towarów opisanych w nim.
3. Poświadczenie (świadectwo) uzgodnionych przez obie strony terminów i warunków przewozu.