Zaloguj się

lokalizacja

location

1. Jakiekolwiek miejsce (geograficzne) ze stałymiurządzeniami, włącznie z kontrolą celną, która pozwala na zmianę statusu towarów w ruchu zagranica - kraj i odwrotnie.
2. Miejsce (geograficzne), takie jak: port morski, port lotniczy, lądowy terminal towarowy, stacja kontenerowa, baza kontenerowa, magazyn kontenerowy, terminal lub inne miejsce, w którym następuje odprawa celna i/lub regularne (np. codzienne) przyjmowanie towarów.
3. Wydzielony obszar na terenie magazynu, przeznaczony na jakiś konkretny cel.
4. Punkt lub obszar identyfikowany za pomocą adresu, współrzędnych, (kodu) nazwy własnej i innych szczegółów lub (kodu) nazwy handlowej itd.