Zaloguj się

operacja

operation

Najmniejsza jednostka zadania, uwzględniana w konkretnym planowaniu lub sterowaniu. Operacja może zawierać więcej niż jedną czynność, np. montaż zestawu części w celu uzyskania wyrobu finalnego.