Zaloguj się

certyfikat

certificate

Dokument, w którym formalnie lub oficjalnie poświadcza się jakiś fakt; może zawierać wyszczególnienie specjalnych wymagań i warunków.