logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
B2C

Business-to-Consumer

Model internetowych relacji polegających na zawieraniu transakcji drogą elektroniczną między klientem będącym ostatecznym użytkownikiem lub konsumentem a podmiotem gospodarczym.
wewnętrzny cykl przedsiębiorstwa

internal business cycle

Podlegający kilkuletniej fluktuacji ruch zmiennych ekonomicznych, dotyczących jednej firmy (przykładem mogą być obroty, zapasy, liczba pracowników i wyniki). Na wewnętrzny cykl przedsiębiorstwa wpływają: zewnętrzny cykl gospodarczy i czynniki wewnętrzne, takie jak brak elastyczności produkcyjnej i metody planowania.
UN/CEFACT

United Nations / Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

Centrum ONZ ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu
sektor gospodarczy

business sector

Segment gospodarki, którego elementy posiadają wspólne cechy, np. przemysłowy, chemiczny, hurt żywności itd.
reinżynieria procesów gospodarczych

Business Process Reengineering

Gruntowne przemyślenie i zaprojektowanie od nowa procesów gospodarczych w organizacji lub pomiędzy organizacjami dla osiągnięcia radykalnej poprawy bieżących wartości wskaźników efektywności w sferze kosztów, jakości, poziomu obsługi, szybkości działania i innych krytycznych dla organizacji czynników.
planowanie globalne

business requirements planning

Planowanie zakładające uzyskanie w jego trakcie pełnej zgodności między poszczególnymi aspektami planowania na wszystkich jego szczeblach, najczęściej realizowane za pomocą złożonych modeli matematycznych.
planowanie działalności gospodarczej

business planning

Planowanie długookresowe (co najmniej roczne) obejmujące wszystkie ważniejsze aspekty działania przedsiębiorstwa. Obejmuje zwykle prognozę dochodów, planistyczny rachunek wyników łącznie z budżetem na rozpatrywany okres oraz planistyczny rachunek płynności finansowej z określeniem źródeł finansowania. Wszelkie plany objęte planowaniem działalności opracowywane są jedynie w mierniku wartościowym.
logistyka gospodarcza

business logistics

Zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i/lub osób oraz działaniami wspomagającymi te procesy w systemach gospodarczych (przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, łańcuchy dostaw).
efekt wzmocnienia łańcucha dostaw

amplification effect, business chain effect

Narastanie zapasów w łańcuchu przepływu dóbr występujące ...

Więcej ...

BPR

Business Process Reengineering

Zob. reinżynieria procesów gospodarczych.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj