logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
bezpośrednie dostawy do sklepów

direct store delivery - DSD

Dostawa towaru bezpośrednio od dostawcy do sklepu z pominięciem pośrednich ogniw dystrybucji.
lokalna umowa dostawcza

local delivery agreement

Umowa dotycząca wspólnej polityki wobec produktu, oparta na porozumieniu typu "współproducenckiego" (co-maker agreement) między dostawcą i klientem, w której - oprócz celów i warunków umowy - uwzględnia się wiele różnych aspektów dotyczących konkretnego produktu.
niewielka dostawa

small delivery

Dostawa, której wielkość i/lub wartość jest niższa od ustalonego limitu.
niezawodność dostaw

delivery reliability

Zdolność dostawcy do dotrzymywania uzgodnionych warunków w zakresie ilości, jakości i terminów dostaw.
plan dostaw

delivery plan

Zatwierdzony przez służbę handlową oraz służbę produkcji plan zawierający ilości wyrobów finalnych przeznaczonych do dostawy w określonych okresach.
polecenie dostawy

delivery order

1. Dokument wystawiony przez lub w imieniu przewoźnika, zezwalający na wydanie importowanego ładunku figurującego na osobnym konosamencie.
2. Zezwolenie udzielone upoważnionej stronie, na transport ładunku do osoby innej niż odbiorca wyszczególniony w lotniczym liście przewozowym.
pomiar niezawodności dostaw

delivery reliability measurement

Okresowy pomiar i ocena różnic pomiędzy uzgodnionymi warunkami dostawy a ich faktyczną realizacją.
serwis dostawcy

delivery service

Obsługa klienta od momentu złożenia zamówienia do momentu dostarczenia produktu. Najważniejszymi, kluczowymi cechami tej obsługi są: dostępność produktu, czas całkowity cyklu zamówienie/dostawa, wymiana informacji/dokumentacji.
status dostawy

delivery status

Parametr wskazujący, czy po realizacji danej dostawy oczekiwać należy dalszych dostaw związanych z tym samym zamówieniem.
lista dostaw natychmiastowych

call-off list, delivery schedule

Specyfikacja kolejnych dostaw w ramach długoterminowej umowy dostawy, zawierająca uzgodnione wielkości i terminy pilnych dostaw.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj