logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dokument celny

customs document

Dokument wymagany przy załatwianiu formalności celnych.
dokument handlowy

trade document

Każdy dokument używany w handlu.
dokument konsygnacyjny

consignment note

Dokument stanowiący dowód zawarcia kontraktu na transport jednego kontyngentu z określonego miejsca załadunku do określonego miejsca wyładunku. Inna nazwa: list przewozowy (waybill).
dokument transportu kombinowanego

combined transport document

Dokument - zbywalny lub niezbywalny - stanowiący dowód zawarcia kontraktu na wykonanie i/lub zlecenie usługi kombinowanego transportu towarów.
dokument transportu multimodalnego

multimodal transport document

Dokument stanowiący dowód zawarcia kontraktu na przewóz multimodalny oraz przejęcia odpowiedzialności za towary przez operatora transportu multimodalnego i podjęcie przez niego zobowiązania dostarczenia towarów zgodnie z warunkami tego kontraktu.
karnet TIR

TIR carnet

Międzynarodowy celny dokument tranzytowy, wystawiany przez towarzystwo udzielające gwarancji, zatwierdzony przez władze celne, na podstawie którego przewozi się towary -
w większości wypadków zaplombowane przez władze celne - w pojazdach drogowych i kontenerach, zgodnie z wymaganiami konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego transportu towarów na podstawie karnetów TIR.
karnet ATA

ATA carnet

Międzynarodowy dokument celny używany przez sprzedawców, wystawców na targach, techników obsługi - wszystkich zmuszonych tymczasowo przemieścić towary znacznej wartości przez granicę. Karnet umożliwia podróżującym z towarami (próbkami, sprzętem pomiarowym itd.) za granicę uniknięcie wszystkich opłat celnych i formalności na granicy.
instrukcje konsygnacyjne

consignment instructions

Dokument zawierający instrukcje pochodzące od sprzedającego/konsygnatora ...

Więcej ...

instrukcja wysyłkowa

shipping instruction

Dokument podający szczegóły dotyczące ładunku i wymagań eksportera w zakresie jego przemieszczania.
karta katalogowa paletowej jednostki ładunkowej

catalogue card of palletised unit load

Dokument, w którym wpisane są dane informacyjne dotyczące paletowej jednostki ładunkowej (rodzaj formowanego towaru, wymiary, masa, liczba opakowanego towaru, rodzaje zabezpieczeń, sposób piętrzenia w stosy, proponowany środek transportu zewnętrznego i rodzaj zabezpieczenia podczas transportu).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj