logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
EAN International

EAN International

Zob. GS1.
EAN International

EAN International

Zob. GS1.
Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych

International Maritime Dangerous Goods Code

Kod dotyczący klasyfikacji towarów niebezpiecznych, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO - International Maritime Organization) i zgodnej z wymogami prawa międzynarodowego.
TIR

Transport International Routier

Zbiór reguł wynikający z konwencji celnej i służący ułatwieniu międzynarodowego, europejskiego towarowego transportu drogowego poprzez zastosowanie karnetów TIR.
przewóz międzynarodowy

international carriage

Przewóz, dla którego miejsce startu znajduje się w innym kraju niż miejsce (lub miejsca) lądowania.
ISSN

International Standard Serial Number

Międzynarodowy Standardowy Numer Wydawnictw Ciągłych.
ISMN

International Standard Music Number

Międzynarodowy Numer Drukowanych Materiałów Muzycznych.
ISBN

International Standard Book Number

Międzynarodowy Standardowy Numer Książki.
AGTC

European Agreement on Important International Combined Transport Lines

Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących.
ADR

Accord europeén relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj