logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
analiza serii czasowej

time series analysis

Analiza danych z przeszłości, przedstawionych jako seria czasowa, która umożliwia wyciągnięcie wniosków i/lub określenie oczekiwań dotyczących przyszłych wydarzeń na podstawie pewnych regularności zaobserwowanych w tej serii czasowej. Serię czasową bada się, między innymi, ze względu na występowanie fluktuacji o charakterze trendów sezonowych i przypadkowych.
zysk z inwestycji

return on investment

Zysk netto wyrażony jako procent zainwestowanego kapitału.
zapas normatywny

norm stock, standard stock

Zapas konkretnego materiału lub wyrobu przyjęty jako norma dla danego okresu. Może być wyrażony w miarach ilościowych lub wartościowych.
zapas na stanie

on-hand balance

Wielkość zapasu figurująca w ewidencji jako dostępna w magazynie.
zapas na dociążenie

capacity loading stock

Zapas powstający jako wynik decyzji o pełnym wykorzystaniu potencjału w danym okresie. Tworzony jest z wyrobów buforowych - dobrze się sprzedających lub o wysokim stabilnym zapotrzebowaniu. Zapas ten zużywany jest w okresach, gdy popyt/ zapotrzebowanie na wyroby buforowe jest większe od dysponowanego potencjału. Zob. dysponowany potencjał, wyroby buforowe.
współczynnik objętość/waga

volume/weight ratio

Liczba m3 wypełniająca tonę metryczną masy. Ten współczynnik konwersji jest często stosowany w transporcie lotniczym; może być również użyty jako informacja pomagająca w wyborze sposobu transportu (morski/lotniczy). Zob. gęstość towarów.
tona frachtowa

freight ton

Jednostka wagowa bądź pomiarowa stosowana jako podstawa przy obliczaniu frachtu.
parytet

parity

Cecha parzystości - system kodowania znaków jako "nieparzystych" (mających nieparzy­stą liczbę binarnych jedynek w swojej strukturze) lub "parzystych" (mających parzystą liczbę binarnych jedynek w swojej strukturze), stosowany jako mechanizm samokontroli w kodach kreskowych. Bit parzystości może zostać zawarty w zakodowanym znaku, tak by suma wszystkich bitów była zawsze nieparzysta lub zawsze parzysta, działając w ten sposób jako podstawowa kontrola.
partia wyrobów

product batch

Zbiór wyrobów identycznych lub traktowanych jako jednostka w związku z pewnymi operacjami, np. przemieszczeniem, zakupem, wytwarzaniem lub transportem.
ECR Europe

ECR Europe

Organizacja ECR Europe powstała w 1994 r. jako wspólna inicjatywa handlu i producentów sektora dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (ang. Fast Moving Consumer Goods, FMCG). ECR Europe z siedzibą w Brukseli ściśle współpracuje z narodowymi organizacjami ECR działającymi w większości krajów europejskich. Jej celem jest propagowanie i rozwój koncepcji Efektywnej Obsługi Klienta (ang. Efficient Consumer Response, ECR).

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj