logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
jednopoziomowe rozwinięcie struktury wyrobu

single level bill of material

Forma opisu struktury wyrobu w MRP zawierająca tylko te części i zespoły, które wchodzą bezpośrednio do wyższego poziomu złożoności wyrobu.
opakowanie jednorazowego użytku

one-way package, single way packaging

Opakowanie, które ze względu na konstrukcję, właściwości lub charakter pakowanego produktu, nie jest przeznaczone do powtórnego użycia (PN-O-79000:1997).
paleta ładunkowa jednopłytowa

single-deck pallet

Paleta płaska tylko o jednej płycie nośnej przystosowanej do układania ładunków (PN-EN-ISO 445:2002).
szybkie przezbrojenie

single minute exchange of die - SMED

Metoda redukcji czasu przygotowawczo-zakończeniowego stanowiska do wielkości niższej niż 10 minut poprzez szczegółową analizę czynności koniecznych do przezbrojenia stanowiska, ograniczenie ich zakresu (np. poprzez specjalną konstrukcję przyrządów) i wydzielenie z czasu przygotowawczo-zakończeniowego czynności wykonywanych poza stanowiskiem. Zob. zewnętrzny czas przygotowawczo-zakończeniowy.
zaopatrywanie się z jednego źródła

single sourcing, sole sourcing

Wybór jednego dostawcy określonego produktu, elementu lub usługi.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj