logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
sterowanie produkcją

production control

1. Sterowanie procesem produkcyjnym i związanym z ...

Więcej ...

sterowanie zapasami wg klasyfikacji ABC

ABC stock control

Sterowanie zapasami oparte na przeprowadzonej analizie ABC. Zob. analiza ABC.
sterowanie zapasami

stock control

Działalność obejmująca określanie norm zapasów, ewidencję i analizę zapasów.
sterowanie wejściem/wyjściem

input/output control

Technika sterowania produkcją polegająca na porównaniu rzeczywistego wykonania (output) z wielkością zaplanowaną oraz śledzeniu stanu wejściowego na stanowisku (input) w celu sprawdzenia, czy odpowiada on planowi i zapobieganiu uruchamiania produkcji, gdy nie występuje taka potrzeba.
sterowanie rurociągiem

pipeline control

Zbiór działań, w produkcji bez zapasów, zapewniających maksymalnie efektywny i skuteczny przepływ fizyczny surowców, podzespołów, zespołów i wyrobów finalnych pomiędzy punktem początkowym a końcowym rurociągu.
sterowanie przepływem dóbr

goods flow control

Opracowywanie procedur, według których odbywać się ma przepływ dóbr, planowanie i rejestracja jego przebiegu, gromadzenie i analiza danych o przepływie oraz inicjowanie i/lub podejmowanie działań korekcyjnych dla uzyskania założonych efektów.
sterowanie konfiguracją

configuration control

Systematyczna ocena, koordynacja, zatwierdzanie i wypuszczanie nowych wzorów produktu oraz systematyczna ocena, koordynacja i zatwierdzanie proponowanych zmian we wzorach, których konfiguracje zostały formalnie zatwierdzone.
sterowanie dystrybucją fizyczną

physical distribution control

Termin wspólny dla wszystkich rodzajów planowania związanego bezpośrednio z fizyczną dystrybucją przepływu towarów.
sterowanie

control

Opracowywanie procedur, według których odbywać się ma proces sterowany, rejestracja jego przebiegu, gromadzenie i analiza danych oraz inicjowanie lub podejmowanie działań korekcyjnych. Także wprowadzanie zmian w procedurach na podstawie zebranych danych.
bieżące sterowanie produkcją

shop floor control

Zespół działań opartych na wykorzystaniu danych pochodzących z planów i harmonogramów produkcji oraz śledzeniu faktycznego postępu robót w celu zapewnienia sprawnej realizacji produkcji w jednostkach produkcyjnych.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj