logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
wartość celna

customs value

Wartość towaru zadeklarowanego na potrzeby celne.
wartość deklarowana do przewozu

declared value for carriage

Wartość towarów podana przewoźnikowi przez nadawcę w celu ustalenia wysokości opłat lub zakresu odpowiedzialności przewoźnika za straty, szkody lub opóźnienia. Wartość ta stanowi również podstawę ewentualnych opłat pobieranych za oszacowanie towarów.
wartość dodana

added value

1. Wartość przypisana produktom, będąca wynikiem konkretnego procesu fizycznego (np. procesu produkcji, magazynowania, transportu).
2. Różnica między wartością wyprodukowanych dóbr a kosztem materiałów i zapasów, które zostały zużyte do wytwarzania.
wartość rynkowa

market value

Wartość danego towaru lub usługi na rynku.
wartość zamienna

replacement value

Wielkość niezbędna, aby uzyskać lub wyprodukować dobro identyczne pod względem ekonomicznym z tym, które jest używane, konsumowane lub produkowane w operacjach gospodarczych.
zaksięgowany zapas wydany

booked ex-stock

Status zapasu wskazujący na to, iż ilość i wartość wydanego produktu znalazły swoje odbicie w księgowości danego wydziału.
zaksięgowany zapas przyjęty

booked in-stock

Status zapasu wskazujący na to, że ilość i wartość przyjętego produktu znalazły swoje odbicie w księgowości danego wydziału.
wskaźnik logistyczny

logistic indicator

Wskaźnik logistyczny wyraża względną wartość danej zmiennej odniesioną do jej wartości w okresie podstawowym (bazowym) lub do pewnych wielkości statystycznych odzwierciedlających zdarzenia i fakty przepływu materiałów i informacji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa i łańcuchu dostaw.
stan zapasów

stock level

Ilość lub wartość zapasów znajdujących się w magazynie w określonym czasie.
niewielkie zamówienie

small order

Zamówienie, którego wielkość i/lub wartość jest niższa od limitu ustalonego przez dostawcę.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj