logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
elastyczność

flexibility

Zakres i stopień możliwości dostosowywania się do zmiennych warunków.
funkcje magazynu

warehousing functions

Zakres zadań wynikających z miejsca i roli magazynów w łańcuchu dostaw.
operator logistyczny

third party logistics operator, Logistics Service Provider - LSP

Przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych, najczęściej w formie pakietów obejmujących m.in. usługi związane z przewozem, obsługą terminalową, dystrybucją i magazynowaniem oraz usługi pokrewne, informacyjne i finansowe.
potencjał przekraczający zapotrzebowanie

overcapacity

Sytuacja i/lub zakres, w jakim dysponowany potencjał przekracza obciążenie. Sytuacja taka może być stworzona celowo, np. dla zachowania elastyczności lub w przewidywaniu wzrostu obciążeń w przyszłych okresach.
przeciążenie

overload

Sytuacja i/lub zakres, w jakim chwilowe obciążenie przekracza dysponowany potencjał.
tolerancja

control limits

Zakres wielkości - dolna i górna granica, między którymi wartość określonej zmiennej (np. zapasu, sprzedaży) może oscylować w danym okresie bez konieczności interwencji.
identyfikacja wewnętrzna GS1

Limited Circulation Numbering

Określa strukturę danych GS1 dla zastosowań specjalnych , sprecyzowaną przez właściwą organizację krajową GS1 (np. w ramach kraju, formy itp.) Każda organizacja krajowa ma do tego celu zakres globalnie ustalonych prefiksów GS1."
konwencja międzynarodowa dotycząca transportu towarów koleją

Convention Internationale concernant le transport des Merchandises par chemin de fer

Umowa międzynarodowa, podpisana przez 19 europejskich firm kolejowych, ustalająca warunki międzynarodowego transportu towarów koleją i zakres odpowiedzialności przewoźnika.
służba produkcji

technical sector

Te jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, które odpowiadają za zakres działań od zakupu materiału do zmontowania wyrobu.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj