Zaloguj się

Euro-Trans po raz ósmy!

Już niebawem, we wrześniu, odbędzie się VIII Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans 2008 (dawny Translog). Pomysłodawcami i współorganizatorami merytorycznymi są Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Z siedmioletnią tradycją, popartą wysokim poziomem merytorycznym, Euro-Trans wpisał się w kalendarz najważniejszych konferencji z teorii transportu organizowanych przez środowiska naukowe w Polsce.

To prestiżowe dla branży spotkanie odbędzie się w dniach 17-18 września, w hotelu Sofitel w Warszawie.
Jak co roku, Konferencję swoją obecnością zaszczycą zarówno teoretycy jak i praktycy rynku usług transportowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dając możliwość wymiany poglądów na temat tego ważnego sektora gospodarki narodowej.

Patronat honorowy nad Konferencją Euro-Trans 2008 sprawują: Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Transportu - Pan Antonio Tajani oraz Minister Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Cezary Grabarczyk.
Patronatem naukowym Konferencję objęli wspólnie: prof. zw. dr hab. inż. Władysław Włosiński - Członek Rzeczywisty PAN, Przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych PAN oraz Ich Magnificencje: Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski i Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński.

Transport: ekonomika i biznes.
Oficjalnemu otwarciu Konferencji towarzyszyć będą wystąpienia przedstawicieli Rządu RP, Komisji Europejskiej, parlamentarzystów, władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, po których uczestnicy przystąpią do obrad w ramach programu przygotowanego przez Komitet Naukowy w składzie: prof. zw. Bogusław Liberadzki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk (Akademia Morska w Szczecinie), prof. zw. Leszek Mindur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. zw. Józef Perenc (Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego), prof. dr hab. Elżbieta Załoga (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego), prof. zw. Franciszek Gronowski (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego), prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Wojciech Paprocki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego)
Całość Konferencji pod hasłem: Transport: ekonomika i biznes została podzielona na 3 panele dyskusyjne:
1. Popyt na usługi transportowe (dzień I)
2. Podaż usług transportowych (dzień I)
3. Efektywność i zyskowność firm sektora TSL (dzień II)

Pierwsza i druga sesja będą stanowiły ekonomiczno-biznesowe ujęcie czynników mających wpływ na popyt i podaż usług związanych z transportem. Uczestnicy będą mogli wysłuchać debaty panelowej na temat kryteriów wyboru przewoźnika, zmian cen i jakości i ich wpływu na elastyczność popytu i podaży, zmian na rynku kolejowym, odpowiedzi na pytanie jak zaspokajać potrzeby komunikacyjne w segmencie usług publicznych? Poruszą również kwestie środków transportu, ich zmian ilościowych i jakościowych, omówią perspektywy związane z infrastrukturą liniową. Uwagę skupią także na zagadnieniu kosztów w sektorze TSL.

W ramach sesji trzeciej, z udziałem regulatorów rynku kolejowego, samochodowego i lotniczego omówione zostaną m.in. trendy w kształtowaniu się zyskowności i efektywności, a także regulacje UE i ich wpływ na wyniki finansowe firm sektora TSL. Podsumowaniem sesji będzie próba odpowiedzenia na pytanie czy warto inwestować w sektorze TSL?

Zaloguj się by skomentować