Zaloguj się

WIEDZA: transport i spedycja

Rynek pracy w transporcie i logistyce w 2024 r. Nowy rok, stare wyzwania

W I kw. 2024 r. polski sektor TSL prognozuje niewielką redukcją etatów, choć nikt nie zamierza pozbywać się wykwalifikowanych kadr. Wręcz przeciwnie, zatrudnienie istotnych pracowników będzie wzrastać. W ciągu roku firmy będą szukać głównie magazynierów i kierowców, a niedobory tych ostatnich przysporzą prawdziwych koszmarów w polskim i europejskim transporcie. Coraz wyraźniej widać, że kapitał ludzki w TSL to zasób strategiczny, a jego rola do końca dekady zyska na znaczeniu jeszcze bardziej.

Kto odpowiada za nielegalny przemyt w przewozie towarów?

Branża transportowa bywa nieprzewidywalna, dlatego przewoźnik powinien być gotowy na każdą sytuację. Jedne z najtrudniejszych dotyczą przewozu towarów, który narusza procedury celne. Przykładowo, przewoźnik przyjmuje zlecenie transportowe od spedycji z oznaczeniem towaru jako “neutralny”, jednak podczas kontroli wychodzi na jaw, że faktycznie przewoził tytoń. Czy ta sytuacja brzmi znajomo? Jak może bronić się niczego nieświadomy przewoźnik? 

Kara umowna za brak neutralizacji dokumentów transportowych będzie skuteczna?

W trosce o własne interesy, zleceniodawcy często domagają się od przewoźników neutralizacji dokumentów transportowych i nakładają kary za brak jej przeprowadzenia. Ci, chcąc uniknąć strat, godzą się na postawione warunki, nie mając świadomości, jakie konsekwencje pociąga za sobą zgoda na takie działanie.

Koszt dekarbonizacji coraz większym wyzwaniem dla flot

Z niedawno opublikowanego raportu „Dekarbonizacja floty: jak zwiększyć efektywność kosztową floty poprzez odblokowanie jej wartości” wynika, że koszt dekarbonizacji jest największym wyzwaniem w drodze do zrównoważonego rozwoju. W raporcie przedstawiono praktyczne działania, które pomogą zdekarbonizować flotę przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu kosztami.

Reklamacje w transporcie drogowym – kiedy można je składać?

Z pojęciem reklamacji spotykamy się w codziennym życiu jako konsumenci, gdy towary czy usługi nie spełniają oczekiwań lub standardów. Reklamacja pełni ważną rolę również w transporcie drogowym. Jeśli przewoźnik nie wykona umowy przewozu lub zrobi to nienależycie, powinien liczyć się z możliwością otrzymania reklamacji.

Jak zabezpieczyć ładunek przed kradzieżą i wyłudzeniami?

Przewożony ładunek jest narażony na kradzież. Przewoźnicy zmagają się również z licznymi wyłudzeniami ze strony nieuczciwych kontrahentów. Wszystko to generuje straty i może zaburzyć płynność finansową firmy transportowej. Jak chronić ładunek przed wyłudzeniami i kradzieżą? Jak zabezpieczyć towar na czas przewozu i kto jest odpowiedzialny za jego ochronę?

Najważniejsze wyzwania w transporcie lotniczym towarów niebezpiecznych według Dachser

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za 2022 r. sektor transportu lotniczego w Polsce odnotował największy wzrost w przewozach towarów w stosunku do pozostałych gałęzi transportu. W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o 31 proc. Ponadto Urząd Lotnictwa Cywilnego prognozuje dalszy rozwój przewozów towarów i poczty drogą powietrzną. Rosnące wolumeny i otwarcie się polskich eksporterów na nowe kierunki oznacza konieczność uwzględnienia różnorodnych regulacji międzynarodowych, a to wymaga doświadczonego operatora logistycznego, który sprosta tym wymaganiom.

Organizacja międzynarodowego transportu towarów kluczowe aspekty i wybór rzetelnej firmy spedycyjnej

Współczesny rynek globalny wymaga sprawnego i efektywnego transportu towarów, zwłaszcza w relacji międzynarodowej. Organizacja takiego transportu ciężarowego wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale odpowiednie przygotowanie ładunku oraz wybór solidnej firmy spedycyjnej mogą znacząco ułatwić ten proces. W artykule tym omówimy kluczowe aspekty związane z organizacją międzynarodowego transportu towarów, kładąc szczególny nacisk na przygotowanie ładunku i wybór odpowiedniej firmy spedycyjnej.

Subskrybuj to źródło RSS