Zaloguj się

Kto jest odpowiedzialny za rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru na naczepie pojazdu?

Pewna firma regularnie wykonuje przewozy towarów dla jednego kontrahenta. Czasami ładuje towary spożywcze na paletach i dystrybuuje do końcowych klientów, a czasami produkty w opakowaniach promocyjnych, które należy dostarczyć do określonych sklepów. O ile załadunek palet odbywa się bez większych problemów, ponieważ towar można prawidłowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami, o tyle z przewożeniem produktów w opakowaniach promocyjnych jest kłopot, ponieważ nie zawsze uda się je prawidłowo rozmieścić na naczepie i zabezpieczyć ze względu na ich niestandardowy rozmiar. Kto odpowiada za rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru na naczepie?

Odpowiedź eksperta: Rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru na naczepie są czynnościami okołoładunkowymi, które wiążą się z przygotowaniem towaru do przewozu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 Prawa przewozowego  jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy. W sytuacji zatem, gdy kwestia kto dokonuje czynności ładunkowych została zawarta w zleceniu transportowym lub umowie przewozu musimy pamiętać, że te postanowienia wiążą przewoźnika zgodnie z przytoczonym przepisem i mają one pierwszeństwo przed przepisami ustawy Prawo Przewozowe. 
Od czynności ładunkowych należy odróżnić rozmieszczenie towaru na naczepie pojazdu, które, jak praktyka pokazuje, dokonywane są zazwyczaj przez nadawcę lub osobę, która działa w jego imieniu.  Zgodnie z piśmiennictwem i orzecznictwem sądów przyjmuje się, że przewoźnik powinien sprawdzić prawidłowość załadunku, a w sytuacji, gdy stwierdzi wadliwość, zobowiązany jest poinformować o tym osobę dokonującą załadunku, która powinna poprawić rozmieszczenie załadunku. W sytuacji odmowy dokonania korekty przez nadawcę przyjmuje się za wystarczające złożenie stosownych zastrzeżeń w liście przewozowym i dokonanie przewozu przez przewoźnika, który odbywać się będzie na ryzyko nadawcy. Inny pogląd głosi, że przewoźnik może odmówić dokonania przewozu w takiej sytuacji, zwłaszcza, gdy grozi to powstaniem szkody podczas transportu towaru.
Co do czynności zabezpieczających towar na czas przewozu, to tutaj również brak jest uregulowań w tym zakresie w prawie przewozowym jak i Konwencji CMR. Przyjmuje się jednak, że w związku z tym, że przewoźnik sprawuje pieczę nad towarem podczas realizacji zlecenia, zobowiązany jest on także do zabezpieczenia załadunku.


  • Stan prawny publikacji (data): 2016-09-21
Ostatnio zmieniany w wtorek, 18 październik 2016 10:03
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować