Zaloguj się

Czy przewóz towaru między magazynami podlega rejestracji w systemie monitorowania drogowego?

Pewna firma produkcyjna wytwarza oleje oraz preparaty smarowe (zwane również popularnie jako oleje syntetyczne). Obecnie zamierza przystąpić do produkcji oleju syntetycznego, składającego się z oleju napędowego, nafty, oleju bazowego oraz innych dodatków (produkt o kodzie CN 3403 19 90). Towar po wyprodukowaniu zostanie przemieszczony do magazynu znajdującego się ok. 30 km od fabryki. Nie będzie to jednak sprzedaż, a zwykły ruch towaru między magazynami. Niedawno weszła w życie ustawa o monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych, czy wobec tego taki ruch towaru między magazynami powinien zostać zgłoszony do systemu SENT?

Odpowiedź eksperta: Kwestia rejestracji przewozów towarów wrażliwych została uregulowana w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która zaczęła obowiązywać 18 kwietnia 2017 r. Ma ona na celu uszczelnienie systemu podatkowego przed niepłaceniem podatku VAT czy akcyzy przez osoby do tego zobowiązane. Ustawa wprowadziła szereg nowych obowiązków, którymi zostali obciążeni producenci, importerzy, eksporterzy czy firmy transportowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów produkt o kodzie CN 3403 19 90 został objęty obowiązkiem rejestracji w systemie monitorowania drogowego. Warto jednak wskazać, że z obowiązku rejestracji zostały wyłączone przewozy mające na celu jedynie przesunięcie magazynowe wyrobu. Jak stanowi bowiem art. 3 ust. 7 ustawy o systemie monitorowania drogowego rejestracji nie podlega przewóz towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszy dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe, wystawiony przez nadawcę towarów, który zawiera w szczególności:

a)    dane nadawcy towaru obejmujące:
•    imię i nazwisko albo nazwę,
•    adres zamieszkania albo siedziby;

b)    numer identyfikacji podatkowej nadawcy;
c)    dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru;
d)    dane adresowe miejsca magazynowania towaru – wysyłki;
e)    dane adresowe miejsca magazynowania towaru – przyjęcia.

Warto zwrócić uwagę, że wyłączenie to nie będzie działać w przypadku przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego. Tutaj przewoźnik jest obowiązany przesłać zgłoszenie do rejestru, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia (art. 3 ust. 8 ustawy). Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów przewiduje jeszcze jeden wyjątek odnośnie towaru o kodzie CN 3403, a mianowicie nie będzie on podlegał rejestracji w  systemie monitorowania drogowego jeśli  towar będzie przewożony w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.

Podstawa prawna:


•   Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Stan prawny publikacji (data): 2017-05-08

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 08 maj 2017 14:09
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe