Zaloguj się

Cesja wierzytelności, a postanowienia umowne w zleceniu

Polecamy! Cesja wierzytelności, a postanowienia umowne w zleceniu

W ramach rozliczeń ze zleceniodawcą - firmą X, firma Y zdecydowała się na cesję wierzytelności przysługujących kontrahentowi względem jego dłużników. Większość dłużników przelała kwoty objęte cesją, jednakże część z nich odmówiła, powołując się na dodatkowe postanowienie umowy przewozu dotyczące zakazu cesji wierzytelności. Czy w takim przypadku firma Y nadal może dochodzić roszczeń względem podmiotów, w stosunku do których dokonana została cesja?

Odpowiedź eksperta: Podstawowym aktem normatywnym regulującym kwestię cesji wierzytelności jest Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego "Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania".
Zdarza się, iż zleceniodawcy w swoich wzorcach umów zawierają klauzule, które mają skutkować zakazem dokonania cesji. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego umowa pomiędzy firmą X a przewoźnikiem w zakresie przelewu wierzytelności, co do której skutecznie dokonano wyłączenia możliwości cesji, nie będzie wywierała skutków prawnych, a co za tym idzie, możliwość dochodzenia zapłaty kwoty na drodze sądowej będzie bezcelowa.
Odrębną kwestią jest odpowiedzialność cedenta względem przewoźnika za dokonanie przelewu wierzytelności, co do której taka możliwość była wyłączona.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Stan prawny publikacji (data): 2019-11-05

Ostatnio zmieniany w piątek, 08 listopad 2019 11:09
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe