Zaloguj się

Uszkodzona karta kierowcy, co zrobić?

Polecamy! Uszkodzona karta kierowcy, co zrobić?

Podczas wykonywania międzynarodowego przewozu towarów kierowca uszkodził kartę kierowcy. Czy może kontynuować jazdę i przez jaki okres?

Odpowiedź eksperta: Problematyka postępowania kierowcy podczas jej uszkodzenia została unormowana w art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014. Zgodnie z ust. 5 powyższego rozporządzenia "(…) kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem, że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu". Normodawca zdecydował się na rozwiązanie, które ma umożliwić kierowcy kontynuowanie trasy, ewentualnie powrót do bazy. Możliwość skorzystania z 15-dniowego terminu, podczas którego kierowca może kierować pojazdem pomimo uszkodzenia karty kierowcy został obwarowany kilkoma warunkami - art. 35 rozporządzenia.
Po pierwsze, kierowca na początku trasy powinien wydrukować dane prowadzonego przez siebie pojazdu i na wydruku wpisać:
- nazwisko, numer karty kierowcy bądź prawa jazdy wraz z podpisem,
- okres innej pracy, gotowości bądź odpoczynku.
Po drugie, na końcu trasy drukuje informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez tachograf, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, okresy gotowości i odpoczynku, od sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy) wraz ze swoim podpisem.
Biorąc pod uwagę powyższe, kierowca po zakończeniu każdego dnia pracy z uszkodzoną kartą powinien mieć dwa wydruki - jeden sporządzony na początku trasy, drugi po jej zakończeniu.
Odpowiadając na pytanie, kierowca może kontynuować jazdę z uszkodzoną kartą kierowcy co do zasady przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeżeli konieczny jest powrót do bazy. Dodatkowo należy pamiętać o sporządzeniu wydruków (na początku oraz końcu trasy) oraz opisanie ich zgodnie z powyższymi wytycznymi. Dodatkowo należy pamiętać, iż kierowca musi w terminie siedmiu dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania. PWPW wydaje kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie.

Stan prawny publikacji (data): 2019-09-13

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 16 wrzesień 2019 13:51
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe