Zaloguj się

taryfa

tariff

Zbiór stawek, opłat i związanych z nimi warunków transportu.