logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dobra

goods

1. Wszelkie produkty materialne i niematerialne (np. materiały, towary i usługi), które mogą być użyte do zaspokajania potrzeb.
2. Całość lub część ładunku przyjętego od nadawcy, włącznie z wyposażeniem dostarczonym przez nadawcę (spedytora).
zapas w drodze/rozrachunku bezgotówkowym

stock in transit/clearing

Wszystkie materiały/komponenty/produkty gotowe znajdujące się w rurociągu pomiędzy dostawcą a odbiorcą (fabryką/klientem), wyrażone w kategoriach ilościowych lub finansowych.
zamówienie elektroniczne

electronic order

Dokument zewnętrzny wyszczególniający zamawiane produkty lub usługi, przesyłany drogą elektroniczną.
warianty techniczne produktów standardowych

technical variants of standard products

Produkty standardowe, dla których - z punktu widzenia klienta - nie ma alternatywy, chociaż z technicznego punktu widzenia między poszczególnymi produktami mogą występować pewne różnice (np. wersje krajowe).
świadectwo analizy

certificate of analysis

Certyfikat wymagany przez kupujących pewne produkty, takie jak składniki żywności, poświadczający, iż produkty te posiadają skład zgodny z odpowiednimi wymaganiami i zawierający jego analizę.
rozszerzona struktura wyrobu

breeder bill of material

Forma opisu struktury wyrobu uwzględniająca produkty uboczne powstające przy jego wytwarzaniu w odniesieniu do jednostki wyrobu. Pozwala równocześnie zaplanować produkcję podstawową i uboczną oraz określić relacje kosztu produkcji podstawowej do kosztu produkcji ubocznej.
popyt sezonowy

seasonal demand

Wielkość zapotrzebowania na produkty charakterystyczna dla określonych okresów w roku.
dobra powszechnego użytku

convenience goods

Te produkty konsumpcyjne, które klient zazwyczaj nabywa często, w sposób bezpośredni.
świadectwo sanitarne

sanitary certificate

Dokument wystawiony przez kompetentne władze kraju eksportującego, poświadczający, że produkty żywnościowe i zwierzęce, włącznie ze zwierzętami martwymi, nadają się do konsumpcji przez ludzi, oraz podający - w razie potrzeby - szczegóły na temat przeprowadzonych kontroli.
system kodowy sprzedawanych towarów

sales item code system

System kodowy pozwalający zidentyfikować pojedyncze lub identyczne pozycje asortymentowe produktów. Pozycje asortymentowe - i produkty w ogóle - mogą być często identyfikowane na podstawie symboli należących do różnych systemów kodowania.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PKP Intercity inwestuje w wagony restauracyjne

PKP Intercity inwestuje w wagony restauracyjne

Firma PKP Intercity podpisała umowę ze spółką H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu...

Nowa aplikacja mobilna InPost

Nowa aplikacja mobilna InPost

InPost - operator logistyczny, w który zainwestowały jedne z największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych Advent International...

GEFCO uruchamia Mission Control Centre do obsługi pilnych dostaw lotniczych

GEFCO uruchamia Mission Control Centre do obsługi pilnych dostaw lotniczych

Grupa GEFCO zainicjowała działalność międzynarodowego centrum do obsługi operacyjnej, kontroli i koordynacji pilnych dostaw lotniczych...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj