Zaloguj się

Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony

W pewnej firmie większość pracowników zatrudniana jest na podstawie umowy o pracę na czas określony. Przeważnie umowy te są podpisywane na okres 2-3 lat. Pracownicy niedawno dowiedzieli się, że zmieniły się zasady wypowiadania takich umów. Jakie teraz są okresy wypowiedzenia takich umów?


Odpowiedź eksperta: Prawdą jest, że w ostatnim czasie zmieniły się regulacje prawne dotyczące umów o pracę zawieranych na czas określony. Zmiany te wynikały z uchwalonej jeszcze w poprzednim roku ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.  Zmiany przyjęte wskazaną ustawą weszły w życie 22 lutego 2016 r.

Przypomnijmy, że dotychczas zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W oparciu o wskazany przepis, to od woli stron zależało, czy w przypadku danej umowy o pracę na czas określony, zdecydują się na ustanowienie dopuszczalności wypowiedzenia takiej umowy. W rzeczywistości jednak to pracodawca odgórnie decydował, jakie rozwiązanie w tej kwestii przyjmie.

Ustawa dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  wprowadziła „małą rewolucję” w kwestii okresów wypowiedzenia umów na czas określony. Zabieg, na jaki zdecydował się ustawodawca polegał na zrównaniu okresów wypowiedzenia w umowach na czas określony z okresami wypowiedzenia, jakie funkcjonują w przypadku umów na czas nieokreślony. Tym samym okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pamiętać należy, że każdorazowo przed zastosowaniem wskazanych okresów wypowiedzenia należy dokładnie zbadać konkretną sytuację danego pracownika w kontekście przepisów przejściowych jakie znalazły się w ustawie nowelizującej.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 26 kwiecień 2016 10:38
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe