Zaloguj się

Kto jest zobowiązany do rozładunku towaru?

Pewna firma posiada w okolicach Warszawy magazyn do którego przeważone są podzespoły do produkowanych urządzeń budowlanych. Transporty te docierają od kontrahentów z Wrocławia i Gdańska. Ostatnio jeden z kierowców, który przyjechał z transportem części z Wrocławia stwierdził, że nie będzie rozładowywał towaru, ponieważ nie jest to jego obowiązek. Towar rozładowali pracownicy magazynu. W umowie, która została podpisana z przewoźnikiem nie ma odpowiednich uregulowań odnoszących się do kwestii rozładunku towaru.

Czy są jakieś przepisy, które regulują kwestie tego, kto ma dokonywać rozładunku?


Odpowiedź eksperta: Z treści pytania wynika, że przewozy, z którymi związany jest przedstawiony problem realizowane są na terenie Polski. Powoduje to, że do tych przewozów będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 prawa przewozowego jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy. Początkowy fragment tego przepisu stanowi, że to strony umowy mogą sobie w dowolny sposób ustalić, kto będzie odpowiadał za czynności ładunkowe (w tym wypadku kto dokona rozładunku). Jeśli brak jest takiej regulacji w umowie miedzy kontrahentami, to tym samym zastosowanie będzie miała dalsza treść art. 43 ust. 1 prawa przewozowego mówiąca, że czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy. Należy to rozumieć w ten sposób, że obowiązkiem nadawcy jest załadunek towaru, a obowiązkiem odbiorcy jest rozładunek towaru.
Z pytania wynika, że konkretnie chodzi o sytuację, w której towar przyjeżdża do odbiorcy. W tym wypadku za rozładunek odpowiedzialna jest firma odbiorcy towaru. Wobec tego kierowca miał rację; nie jest on zobowiązany do rozładunku towaru. Przepisy prawa przewozowego idą jeszcze dalej, ponieważ regulują sposób wykonania rozładunku. W ustawie czytamy, że odbiorca jest obowiązany doprowadzić do czystości i porządku środek transportowy przewoźnika zanieczyszczony w związku z czynnościami ładunkowymi (art. 44 Prawa przewozowego).


Ostatnio zmieniany w wtorek, 10 maj 2016 09:19
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe