Zaloguj się

Czy podczas trwania załadunku/rozładunku pojazdu kierowca może przeznaczyć ten czas na przerwę?

Polecamy! Czy podczas trwania załadunku/rozładunku pojazdu kierowca może przeznaczyć ten czas na przerwę?

Czy podczas trwania załadunku/rozładunku pojazdu kierowca może przeznaczyć ten czas na przerwę?

Odpowiedź eksperta: Podstawowym aktem normatywnym normującym problematykę czasu pracy kierowców jest rozporządzenie nr 561/2006, które znajduje zastosowanie do przewozu drogowego rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony.
Pojęcie przerwy zostało zdefiniowane w art. 4 lit. d rozporządzenia 561/2006 zgodnie z którym oznacza "okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku".
Dla odpowiedzi na powyżej zadane pytanie należałoby również przytoczyć definicję innej pracy o której mowa w art. 4 lit. e rozporządzenia 561/2006, które odwołuje się do art. 3 lit. a dyrektywy 2002/15/WE i obejmuje w szczególności czynności związane z załadunkiem oraz rozładunkiem.
W praktyce kierowca, który wykonuje przewóz i podstawia środek transportu do załadunku/rozładunku, wykonuje czynności takie jak: zabezpieczenie naczepy/przyczepy, przygotowanie środka transportu do załadunku/rozładunku, zabezpieczenie ładunku oraz inne, które można zakwalifikować jako inną pracę. Okres wykonywania powyższych czynności powinien zostać oznaczony przez kierowcę w tachografie jako tzw. młotki (art. 34 ust. 5 lit. b pkt 2 rozporządzenia 165/2014).
W pozostałym zakresie, jeżeli kierowca nie wykonuje innej pracy i przeznacza czas wyłącznie na wypoczynek, powinien on zostać zakwalifikowany jako przerwa, o której mowa w art. art. 4 lit. d rozporządzenia 561/2006.

 

Podstawa prawna:

 

Stan prawny publikacji (data): 2018-06-04

 

 

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 04 czerwiec 2018 13:42
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe